<%img class='img-qq' src='newimages/im/qq.png'%>
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-821-3016
ONex售后热线
400-990-3366
云售后热线
021-23529393
客户关怀热线
021-60841133

揭秘淘宝关联营销,让你的销量飞起来(中)

发布时间:[2013-05-23]      分类:关联营销
标签:关联营销转化率客单价
通过商派商学院的学院知道关联营销的形式有哪些,怎样结合店铺情况、活动情况去做关联营销

课程介绍:
揭秘淘宝关联营销,让你的销量飞起来
适用对象
需要提升转化率客单价的淘宝卖家


课程重点:
1.关联营销纲要
2.基础知识  定义和作用
                     关联形式
3.实战技巧  顾客群分析
                    关联商品分析
                     关联方案确认
4.案例分析 

课程收益:
通过商派商学院的学院知道关联营销的形式有哪些,怎样结合店铺情况、活动情况去做关联营销